Especiales.eu - Forum wielotematyczne, dyskusyjne, warez, download,  

Wróć   Especiales.eu - Forum wielotematyczne, dyskusyjne, warez, download, > .::Giełda użytkowników::. > [DOWNLOAD] Erotyka / XXX > Opowiadania

64
60
57
63
61
65
42
62
59
58 
Narzędzia wątku
Stare 08-06-2007, 20:54   #1
Arturo25
Pisarz
 
Awatar Arturo25
 
Dołączył: Feb 2007
Skąd: z Brd
Wiek: 32
Posty: 199
Podziękował: 0
Podziękowano: 0 razy
Domyślnie (8.06.06)Extra dupconko w biurze

Pracowa??em z NiÄ? sze??Ä? lat w jednym pokoju. CzÄ?sto siedzÄ?c przy komputerze widzia??em z boku jej nogi, szczup??e i zgrabne.

Wielokrotnie w r?Extra dupconko w biurze?nych fantazjach erotycznych wyobra??a??em sobie nas w mi??osnych harcach. Jednak tego co zasz??o w lipcu

minionego lata nie mog??em przewidzieÄ?.

By??o bardzo upalne po??udnie, po prostu zupa grzybowa, wszyscy chodzili prawie rozebrani a otwieranie okien jeszcze pogarsza??o sytuacjÄ?.

Z impetem wszed??em do pokoju otwierajÄ?c szeroko drzwi i w tym momencie zobaczy??em przera??enie w jej oczach.

W??a??nie wyjmowa??a biustonosz spod bawe??nianej bluzeczki. U??miechnÄExtra dupconko w biurze?em siÄ? pytajÄ?c dlaczego robi to dopiero teraz, przecie?? noszenie biustonosze w taki upa?? to czysty masochizm. Ona u??miechnÄExtra dupconko w biurze?a siÄ? tylko i pilnie zabra??a siÄ? do segregowania dokument??w w teczkach. [hide:475659cefd]Siedzieli??my tak przy biurkach naprzeciw siebie milczÄ?c nienaturalnie a ka??de z nas my??la??o pewnie o tym samym.

W pewnym momencie Aga wsta??a od biurka i usiad??a przy komputerze ??eby co?? pisaÄ?, lecz komputer co chwilÄ? charakterystycznie bucza?? informujÄ?c o nieprawid??owych operacjach. Wtedy stanÄExtra dupconko w biurze?em za jej plecami ??eby sprawdziÄ? co siÄ? z??ego dzieje z maszynÄ?

lecz Aga nie zapyta??a o nic. Sta??em chwilÄ? za niÄ? patrzÄ?c jak walczy z klawiaturÄ? i pr??buje skoncentrowaÄ? siÄ? na tym co pisze,

ale w ??aden spos??b jej siÄ? to nie udawa??o. Nachyli??em siÄ? i poca??owa??em jÄ? w szyjÄ?. Widzia??em jak drgnÄExtra dupconko w biurze?a w odruchu by siÄ? cofnÄ?Ä? lecz jednak pozosta??a na miejscu. ZaczÄExtra dupconko w biurze?em ko??cem jÄ?zyka przesuwaÄ? w miejscu gdzie ko??czy??y siÄ? jej kr??tko obciÄ?te mahoniowe w??osy,

delikatnie lizaÄ? jej szyjÄ? i coraz dalej na ramiona. Aga siedzia??a nieruchomo, zgadzajÄ?c siÄ? na to co robi??em lecz by??a spiÄ?ta i czeka??a co zrobiÄ? dalej. Tymczasem ja nie przestawa??em lizaÄ? jej szyi, ramion, ca??owa??em jej uszy i w??osy. Smak potu na jej sk??rze mia?? zapach drogimi perfumami. Aga zawsze ??licznie i ??wie??o pachnia??a. ZaczÄExtra dupconko w biurze?em g??adziÄ? jej ramiona, potem szyjÄ?, wreszcie d??o?? zjecha??a w kierunku piersi.

Dwa ma??e wzg??rki falowa??y w przyspieszonym rytmie. Jej piersi by??y ma??e lekko sterczÄ?ce idealnie uformowane na si??owni gdzie chodzi??a z mojÄ? ??onÄ?. StojÄ?c za AgÄ? pie??ci??em jej brzuch, a piersi stawa??y siÄ? coraz twardsze, brodawki mocno wzwiedzione podnosi??y koszulkÄ?,

kt??ra w innych miejscach przyklei??a siÄ? do reszty cia??a. W pewnym momencie Aga wsta??a i stanÄExtra dupconko w biurze?a do mnie przodem,

chcia??a co?? powiedzieÄ? ale zatopi??em swoje usta w jej wargach lekko rozwartych do pierwszego s??owa. WsunÄExtra dupconko w biurze?em jÄ?zyk do jej ust i nasze jÄ?zyki stoczy??y przewrotnÄ? walkÄ?. Nie przerywajÄ?c namiÄ?tnego poca??unku siÄ?gnÄExtra dupconko w biurze?em rÄ?kÄ? za siebie i przekrÄ?ci??em klucz w zamku.

Aga cofnÄExtra dupconko w biurze?a siÄ? przyciÄ?gajÄ?c mnie do siebie, gdy dotarli??my do biurka jednym ruchem rÄ?ki zrzuci??em wszystko co by??o na nim na pod??ogÄ?. D??ugopisy polecia??y pod szafÄ?, telefon jÄ?knÄExtra dupconko w biurze? pod krzes??em, co zn??w u niej wywo??a??o dreszcz niepokoju.

Tym razem nie mia??em ??adnych wÄ?tpliwo??ci, posadzi??em jÄ? na biurku i jednÄ? rÄ?kÄ? zaczÄExtra dupconko w biurze?em g??adziÄ? jej ??ydkÄ?.

RÄ?ka wÄ?drowa??a coraz wy??ej na kolano, na udo, to d??u??ej siÄ? zatrzyma??em i wy??ej po wewnÄ?trznej stronie. Jakie?? by??o moje zdziwienie gdy dotar??szy do miÄ?kkich w??osk??w ??onowych nie napotka??em majteczek. "Kobieta, kt??ra wstydzi siÄ? zdjÄ?Ä? biustonosz nie nosi majteczek!" Zdecydowanie bez oporu z jej strony zdjÄExtra dupconko w biurze?em z niej bawe??nianÄ? bluzeczkÄ? odrzucajÄ?c jÄ? w ty?? (spad??a na komputer).

Po raz pierwszy widzia??em jej piersi ca??kiem nagie i by??em zachwycony. Aga by??a opalona tylko w miejscu gdzie nosi??a str??j kÄ?pielowy jej sk??ra by??a ??nie??no bia??a a ??adna opalenizna, na zasadzie kontrastu, jeszcze potÄ?gowa??a tÄ? biel. R?Extra dupconko w biurze?e wok?Extra dupconko w biurze? brodawek,

kt??re teraz stercza??y wynio??le, by??y niewielkie i jasno r?Extra dupconko w biurze?owe. Nikt nie domy??li??by siÄ?, ??e te piÄ?kne piersi wykarmi??y dwoje dzieci!

?agodnym ruchem przechyli??em AgÄ? do ty??u i po??o??y??em jÄ? na biurku. M??j jÄ?zyk zaczÄExtra dupconko w biurze? b??Ä?dziÄ? po jej p??askim brzuchu,

okrÄExtra dupconko w biurze?a??em nim pÄ?pek zag??Ä?biajÄ?c siÄ? w nim, wraca??em do piersi ssÄ?c je prawie jak niemowlÄ? a totem dmucha??em na nie.

Lekko przygryza??em sk??rÄ? nad wzg??rkiem ??onowym, tam gdzie znajdowa??a siÄ? gumka od sp??dnicy. StanÄExtra dupconko w biurze?em przed niÄ?. Aga le??a??a na biurku lubie??nie rozchylajÄ?c kolana przykryte jedwabnÄ?, d??ugÄ? sp??dnicÄ?. Podnios??em tÄ? sp??dnicÄ? k??adÄ?c jÄ? na brzuchu i uklÄ?knÄExtra dupconko w biurze?em.

Zbli??y??em usta do jej [beeep]ki i w tym momencie Aga zamknÄExtra dupconko w biurze?a uda obejmujÄ?c mojÄ? g??owÄ? w spos??b uniemo??liwiajÄ?cy dostÄ?p do pisi.

Wtedy zaczÄExtra dupconko w biurze?em d??oniÄ? g??adziÄ? jej uda delikatnie i cierpliwie, stopniowo coraz bli??ej [beeep]ki a?? wreszcie zanurzy??em palce w gÄ?stych w??oskach okalajÄ?cych jej srom. Buszowa??em palcami w tym gÄ?szczu lekko przyciskajÄ?c co pewien czas ca??Ä? jej [beeep]kÄ? tak jakbym chcia?? jÄ? wcisnÄ?Ä? do ??rodka. Zapach podniecenie coraz mocniej wydziela?? siÄ? spomiÄ?dzy warg, uda powoli zwolni??y ucisk a ja mia??em ju?? swobodny dostÄ?p do jej futerka. Przywita??em siÄ? z nim kr??tkim poca??unkiem a nastÄ?pnie wsunÄExtra dupconko w biurze?em jÄ?zyk miÄ?dzy wargi sromowe i d??ugim posuwistym ruchem przeciÄ?gnÄExtra dupconko w biurze?em od pochwy po nasadÄ? ??echtaczki. Aga zesztywnia??a jak gdyby przep??ynÄExtra dupconko w biurze? przez niÄ? prÄ?d.

Tymczasem ja zaczÄExtra dupconko w biurze?em delikatnymi i szybkimi mu??niÄ?ciami koniuszka jÄ?zyka dra??niÄ? miejsce miÄ?dzy cewkÄ? moczowÄ? a podstawÄ? ??echtaczki. S??ony smak miesza?? siÄ? z cudownie s??odkim ??luzem wydzielajÄ?cym siÄ? z pochwy a do tego du??a ilo??Ä? mojej ??liny zaczÄExtra dupconko w biurze?y obficie sp??ywaÄ? po wargach mniejszych i gromadziÄ? siÄ? w okolicach pochwy. Gdy tego p??ynu mi??o??ci by??o ju?? zbyt wiele zaczÄExtra dupconko w biurze? sp??ywaÄ? po odbycie Agi i gromadzi?? siÄ? miÄ?dzy po??ladkami a pulpitem biurka tak i?? ka??dy jej ruch wywo??ywa?? radosne mlaskanie. Cierpliwie i jednostajnie dra??ni??em ??echtaczkÄ? Agi co pewien czas zje??d??ajÄ?c jÄ?zykiem w d?Extra dupconko w biurze? do pochwy i wciskajÄ?c go do niej najg??Ä?biej jak tylko potrafi??em.

Po pewnym czasie oddech Agi sta?? siÄ? szybszy i zamieni?? siÄ? w dyszenie. Tymczasem w moich spodniach sta??o siÄ? stanowczo za ciasno,

***** sta?? mi jak drut wypychajÄ?c spodnie na kszta??t namiotu, czu??em, ??e slipy mam mokry w miejscu gdzie ko??czy?? siÄ? penis.

W??a??ciwie w moim do??Ä? urozmaiconym ??yciu seksualnym z ??onÄ? nigdy nie by??em tak podniecony jak wtedy, li??Ä?c [beeep]kÄ? Agi.

W pewnym momencie przerwa??em lizanie, szybko zdjÄExtra dupconko w biurze?em spodnie i siÄ?gnÄExtra dupconko w biurze?em do szuflady biurka po prezerwatywy, kt??re kupi??em rano z mylÄ? o ??onie. W tym czasie Aga ciÄ?gle masowa??a swoje ??ono coraz mocniej dyszÄ?c. Dr??Ä?cymi rÄ?kami za??o??y??em "ubranko"

(wydawa??o mi siÄ?, ??e ca??a ta operacja trwa wieki, i wszed??em. Nigdy nie zapomnÄ? tego uczucie, ??ar kt??ry ogarnÄExtra dupconko w biurze? penisa by?? ogromny, prezerwatywa niestety zniwelowa??a czÄExtra dupconko w biurze?Ä? doznania ale do tej pory na wspomnienie tego czujÄ? mrowienie w kroczu. Aga pojÄ?kiwa??a z lekka oddajÄ?c siÄ? w pe??ni i do ko??ca. Wk??ada??em i wyjmowa??em ca??kowicie penisa dra??niÄ?c wej??cie do pochwy, zmienia??em kÄ?t "natarcia" porusza??em siÄ? w g??rÄ? i w d?Extra dupconko w biurze? oraz na boki, wszystko po to by wyd??u??yÄ? maksymalnie przyjemno??Ä?. Potem nie mogÄ?c d??u??ej ju?? wytrzymaÄ? wykona??em dos??ownie kilka mocnych, d??ugich i szybkich pchniÄ?Ä?, i ku mojemu zadowoleniu zanim ja zdÄExtra dupconko w biurze?y??em wytrysnÄ?Ä? Aga wyprÄExtra dupconko w biurze?y??a siÄ?,

jej twarz mia??a wyraz b??lu, wstrzyma??a oddech a jej uda zamknÄExtra dupconko w biurze?y siÄ? na mnie ??elaznym u??ciskiem. Mnie wystarczy??o jeszcze dwa ruchy i dos??ownie zobaczy??em gwiazdy!!! Gdy Aga zwolni??a u??cisk nogami, zaczÄExtra dupconko w biurze?em siÄ? lekko ko??ysaÄ?, gdy zaczÄExtra dupconko w biurze?o to byÄ? dla mnie lekko nieprzyjemne wyszed??em z niej i natychmiast zn??w uklÄ?knÄExtra dupconko w biurze?em przy jej [beeep]ce. Aga by??a zdezorientowana, chcia??a mnie odepchnÄ?Ä? ale przytrzyma??em jÄ? i zn??w zaczÄExtra dupconko w biurze?em jÄ? lizaÄ?. Tym razem mu??niÄ?cia jÄ?zyka by??y maksymalnie ??agodne, jak dotkniÄ?cia motyla. Jej ??echtaczka jeszcze pulsowa??a i by??a z pewno??ciÄ? bardzo wra??liwa. Wodzi??em ko??cem jÄ?zyka po wargach mniejszych, wej??ciu do pochwy,

dotyka??em lekko ??echtaczki sprawdzajÄ?c czy ju?? mo??na zajÄ?Ä? siÄ? niÄ? intensywniej. Tym razem zapach jej pipy nie by?? tak jak wcze??niej bo pomiesza?? siÄ? z zapachem gumy, ale i tak cudowny aromat pochwy dominowa?? niezmiennie. Potem zaczÄExtra dupconko w biurze?em intensywniej dra??niÄ? jej ??echtaczkÄ? i po chwili Aga zn??w wyprÄExtra dupconko w biurze?y??a siÄ? ??ciskajÄ?c mi g??owÄ? udami. Tym razem widzia??em, ??e orgazm by?? mniejszy; ale by??.

P?Extra dupconko w biurze?niej usiad??em przy biurku na kt??rym ciÄ?gle, nieruchomo le??a??a Aga do po??owy rozebrana z zadartÄ? sp??dnicÄ?. Po??o??y??em g??owÄ? na jej brzuchu delikatnie ca??ujÄ?c okolice pÄ?pka. Ona g??adzi??a mnie po w??osach. By??o tak spokojnie i szczÄExtra dupconko w biurze?liwie jak chyba ma byÄ? w Raju.

W pewnym momencie Aga zapyta??a:

- Co my??my zrobili?

- PrzypieczÄ?towali??my naszÄ? przyja?Extra dupconko w biurze?! - odpowiedzia??em po namy??le.

To zdarzenie pozostanie mi w pamiÄ?ci i zawsze bÄ?dzie wywo??ywaÄ? mi??e wspomnienia, mam nadziejÄ?, ??e Aga my??li podobnie, przynajmniej nie da??a mi powod??w bym sÄ?dzi?? inaczej
Arturo25 jest nieaktywny  

Tagi do tematu: Extra dupconko w biurze
biurze, dupconko, extra

Powinienieś zobaczyć też:

Podobne wątki do: Extra dupconko w biurze
Wątek Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post / autor
Chłopak do towarzystwa / The extra man (2010) Roxelana [DOWNLOAD] Filmy 0 04-12-2011 18:59
Brazzers Big Tits In Uniform "Extra Large With Extra Pepperoni Nipples" rzutix Krótkometrażowe 0 30-07-2011 13:07
Brazzers - Extra Credits, Extra Tits (2010-08-31) rzutix Krótkometrażowe 0 31-08-2010 14:16
E.T. / E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) szwed [DOWNLOAD] Filmy 0 26-04-2009 17:26
Extra licealistka alek033 Galeria 0 21-06-2008 10:29

Uzytkownicy odwiedzili watek szukajac:
dupconko, Opowieści erotyczne w biurach, dupconko pod namiotem, dupconko opowiadania erotyczne, opowiadania erotyczne dupconko, zdjÄ bia erotyczne, http://www.especiales.eu/35-opowiadania/742-extra-dupconko-w-biurze.html, dupconko pod namiotem, opowiadanie o dupconku, strony o dupconku, dupconko w namiocie, dupconko pod namiote, xxx zabRaa com

Narzędzia wątkuCzasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski support vBulletin
Copyright © Especiales.eu 2009 - 2014
Polecane strony