Especiales.eu - Forum wielotematyczne, dyskusyjne, warez, download,  

Wróć   Especiales.eu - Forum wielotematyczne, dyskusyjne, warez, download, > .::Giełda użytkowników::. > [DOWNLOAD] Erotyka / XXX > Opowiadania

64
42
63
57
62
60
59
58
65
61 
Narzędzia wątku
Stare 20-03-2007, 19:48   #1
Arturo25
Pisarz
 
Awatar Arturo25
 
Dołączył: Feb 2007
Skąd: z Brd
Wiek: 33
Posty: 199
Domyślnie (20.03.07) Magda i mĂ³j pierwszy raz

Mam 28 lat i pracuje jako sekretarka w du?ej zagranicznej firmie. Posada nawet fajna. Zajmuje si? wszystkimi dokumentami, je?d?? z szefem na delegacje i pilnuje wszystkiego. Nie mog? narzeka?. W pracy jest nawet mi?a atmosfera. Zaprzyja?ni?am si? z paroma dziewczynami. Czasami chodzimy do knajpki razem.[hide:281e684c06]Jedn? z nich jest Magda. Z ni? najlepiej si? dogaduje i bardzo si? zaprzyja?ni?y?my. Okaza?o si?, ?e jest lesbijk?, ale mi to nie przeszkadza. Nigdy nie mia?am ?adnych uprzedze?. Jest bardzo mi?a i weso?a. Wieczna optymistka tak jak ja. Czasami jej si? wyp?akiwa?am, je?li chodzi?o o moich ex a ona zwierza?a si? mi. Jest bardzo ?adna. Brunetka, krĂtkie proste w?osy z rudymi pasemkami, ma?e piersi i kolczyk w nosie.Par? razy zabra?a mnie do knajpki gdzie mo?na pozna? wi?cej takich kobiet. Fajnie si? bawi?y?my, ale do niczego nie dochodzi?o. W pracy pomaga?y?my sobie nawzajem z papierkow? robota. KtĂrego? dnia mia?am urwanie g?owy i czeka?a mnie praca w domu. Wklepywanie do komputera danych. Nie martwi?am si?, bo by? pi?tek i do poniedzia?ku spokojnie wszystko uporz?dkuje. Przysz?a Magda:

- No widz?, ?e szef nie pozwala ci si? nudzi?. Mo?e wyskoczymy gdzie? dzisiaj?

- Nie, dzi? posiedz? nad tym a jutro b?dziemy mog?y gdzie? wyj??.

- No to mo?e pomog??

- A chcesz pi?tkowy wieczĂr sp?dzi? w romantycznej atmosferze papierkowej roboty?- Za?mia?am si?.

- Ehh i tak nie mam, co robi?.

- Wiec ok. wpadnij o 19 do mnie.Pomy?la?am, ?e im szybciej si? z tym uwin? tym wi?cej czasu b?d? mia?a w weekend na odpoczynek. Wysz?y?my z pracy o 16. Pojecha?am do siebie. Wyk?pa?am si?, co? przek?si?am i wskoczy?am w krĂciutkie spodenki i koszulk? na rami?czka. Chwil? odpocz??am i o 18 Usiad?am przed komputerem. Wzi??am si? do pracy. Magda po godzinie przysz?a. Obie usiad?y?my przy komputerze. O 21 wreszcie sko?czy?y?my.

- No wreszcie!- Powiedzia?am z ulg?.Wsta?am i odsun??am krzes?o. Magda siedzia?a i jeszcze sprawdza?a czy wszystko jest ok. sta?am obok niej. Kontem oka zauwa?y?am, ?e spogl?da na moje nogi. Zrobi?o mi si? bardzo ciep?o na my?l, ?e mog? si? jej podoba?. Spojrza?a na mnie a ja delikatnie si? u?miechn??am i spojrza?am na ekran monitora. Pochyli?am si? i opar?am lew? r?k? o biurko a praw? wy??czy?am dokumenty i pu?ci?am muzyk?.W tym momencie poczu?am jak Magda zaczyna delikatnie dotyka? moich ud. Spodenki zakrywa?y tylko moje po?ladki, wi?c mog?a spokojnie dotyka? mnie. Jej d?onie nie?mia?o porusza?y si?. Przymkn??am oczy i wygi??am si? delikatnie. To by? dla niej znak, ?e nie mam nic przeciwko. Zacz??a ?mielej dotyka? mnie. OdwrĂci?am si? do niej przodem i opar?am o biurko. Ona ci?gle siedzia?a na krze?le. Zacz??a powoli g?adzi? moje uda. Wsun??a d?o? pomi?dzy je i dotar?a do moich spodenek. Odchyli?am g?ow? do ty?u, mia?am przymkni?te oczy i zacz??am po cichu mrucze?.Jej dotyk by? taki delikatny i czu?y. Powoli pie?ci?a mnie przez spodenki. Ja robi?am si? coraz bardziej podniecona. Moje spodenki powoli stawa?y si? wilgotne. Magda obiema d?o?mi chwyci?a je i powoli zsun??a w dĂ? razem z majteczkami. By?am lekko zawstydzona. ?adna kobieta nigdy mnie nie widzia?a nago. Zacisn??am nogi.

- Nie bĂj si?, je?li chcesz przerwa? to powiedz- powiedzia?a spokojnie i cicho

- Nie chce- szepn??amPrzesuwa?a obie d?onie po moich udach. Delikatnie i powoli wsun??a je pomi?dzy uda i rozszerzy?a mi nogi. Jej oczom ukaza?a si? moja bezbronna pizdeczka. By?a dok?adnie wygolona z pozostawion? ma?? k?pk? w?oskĂw u samej gĂry. Przysun??a si? ze sto?kiem. Obie jej d?onie spocz??y po obu stronach mojego skarbu. Kciukami zacz??a lekko rozchyla? moje p?atki. Dotyka?a mnie bardzo delikatnie i powoli. Jedn? d?o? po?o?y?a u gĂry i dwoma palcami delikatnie ?cisn??a moj? ?echtaczk? ci?gn?c j? ku gĂrze. Drug? d?oni? zacz??a delikatnie mnie g?aska?. Jej palce b??dzi?y miedzy moimi listkami i od czasu do czasu zbli?a?y si? do dziurki.W pewnym momencie wbi?a si? we mnie mocno. Jej dwa palce zacz??y penetrowa? moje wn?trze. Wyci?gn??a je i patrz?c prosto w moje oczy zacz??a dok?adnie zlizywa? moje soki. Patrz?c tak na ni? zrobi?am si? jeszcze bardziej podniecona.Wsta?a a ja przysun??am si? do niej. Patrzy?am w jej oczy. Spojrza?am na jej usta. By?y pe?ne, czerwone i lekko rozchylone. By?y gotowe do poca?unkĂw. Po?o?y?am jedna r?k? na jej biodrze a drug? delikatnie dotkn??am policzka i zsun??am si? na szyje. Mia?a bardzo delikatn? i g?adk? cer?. Przysun??am si? bliziutko. Nasze nosy dotyka?y si?. Usta by?y tak, blisko ?e czu?y?my nasze ciep?o. Delikatnie przechyli?am g?ow? i dotkn??am jej mi?ciutkie wargi. Delikatnie poca?owa?am j?. Przytuli?am si? do niej policzkiem i powoli delektowa?am si? zapachem jej skĂry. Ona odchyli?a g?ow? do gĂry a ja zacz??am powoli muska? jej szyj? ustami. Bardzo jej si? to podoba?o, bo zacz??a wzdycha?. Obj??a mnie i mocno przecisn??a do siebie. Zacz??am j? ca?owa? tym razem mocniej.Oderwa?am si?, aby spojrze? jej w oczy. Potem zacz??y?my si? mocno ca?owa?. Jej j?zyk penetrowa? moje wn?trze. Nasze d?onie zacz??y nawzajem dotyka? si? i pie?ci?. Dotyka?a moich ju? nagich po?ladkĂw.Ja powoli zacz??am j? rozbiera?. Pierwsze ?ci?gn??am z niej jej sweterek. I zacz??am rozpina? spodnie, ktĂre rĂwnie szybko opad?y na ziemie. Sta?a tak w samej bieli?nie. Ja szybko ?ci?gn??am z siebie bluzk? i stanik. Sta?y?my i patrzy?y?my na siebie. Rozpi??am jej stanik i delikatnie zacz??am masowa? jej piersi. By?y ma?e, ale cudowne w dotyku. Mi?kkie i takie delikatne. Pochyli?am si? i wzi??am je do ust. Zacz??am delikatnie ssa? jej sutki. Ona zsun??a swoje majtki. Teraz mog?am dotyka? jej pizdeczki. By?a mi?ciutka i tak samo wygolona jak moja.Chwyci?am j? za r?k? i poci?gn??am ja do pokoju. Po?o?y?a si? na ?Ă?ku a ja ukl?k?am mi?dzy jej nogami. Delikatnie zacz??am g?aska? jej pizdeczk?. Dok?adnie si? jej przygl?da?am. Nigdy nie widzia?am z tej perspektywy kobiecej, pizdeczki wi?c bacznie obserwowa?am j?. Lekko chwyci?am j? i delikatnie zacz??am naci?ga?. Masowa?am j?. W?o?y?am jeden palec do ?rodka i powoli zacz??am penetrowa? jej wn?trze. By?a delikatna i gor?ca. W?o?y?am drugi palec a Magda zacz??a cichutko j?cze? i wierci? si?. By?o jej coraz lepiej, bo coraz g?o?niej wzdycha?a.Spojrza?am na ni?. Nie?mia?o, ale stanowczo przysun??am usta do jej ?echtaczki. Nigdy nie liza?am kobiety no, ale w ko?cu wiem, co i gdzie si? znajduj?. Delikatnie poca?owa?am j?. Ona otworzy?a oczy i spojrza?a na mnie. By?e zaskoczona i zadowolona. Ja przycisn??am usta mocno i zacz??am dra?ni? j? j?zykiem. By?a taka mi?ciutka. Zacz??o mi si? to bardzo podoba?. By?a delikatna i smakowita. Liza?am j? coraz mocniej. Ca?owa?am j? jakby to by?y jej usta. Po chwili si?gn??am do dolnej szuflady. W samotne wieczory musia?am sobie radzi?. Wyci?gn??am mojego przyjaciela na baterie. By? mi?kki i mia? ma?? wypustk? do dra?nienia ?echtaczki. Magda by?a u?miechni?ta na ten widok. Usiad?a na ?Ă?ku i zacz??y?my si? ca?owa?.Powoli w?o?y?am jej tego penisa i uruchomi?am go. Delikatne wibracje dawa?y jej ogromn? rozkosz. Zacz??a porusza? biodrami. Wierci?a si?, ale nie odrywa?a o de mnie ust. Jedna r?k? ?ciska?a moje piersi a drug? wsun??a mi?dzy moje uda i delikatnie zacz??a mnie masowa?. Chcia?a si? odwdzi?czy?. Po?o?y?am j? na plecach i w??czy?am drugi bieg w naszym przyjacielu. Ona zacz??a wygina? si? i wierci?. Widzia?am, ?e zaraz dojdzie. Przycisn??am usta do jej ?echtaczki, co spot?gowa?o jej odczucia i po chwili poczu?am jak jej mi??nie zaciskaj? si? a jej cia?o zala?a olbrzymia fala orgazmu.Wy??czy?am wibrator, ale zostawi?am go w ?rodku. Ona le?a?a wyko?czona. Po?o?y?am si? obok i zacz??y?my si? znĂw ca?owa?. Przytuli?y?my si? do siebie. Wibrator powoli wysun? si?. Le?a?y?my tak chwile.Ubra?am si? w szlafrok i zrobi?am nam co? do jedzenia ?eby nabra? si?y na kolejne igraszki. Szybko zjad?y?my i postanowi?y?my wzi?? prysznic. Na ustach ci?gle czu?am jej smak. Na jej udach by?y rozsmarowane jej soki. Obie pachnia?y?my sob? nawzajem.Pod prysznicem obie dok?adnie nawzajem zacz??y?my si? my?. Sta?a za mn?, wycisn??a troch? ?elu pod prysznic i zacz??a pie?ci? moje piersi. Piana powoli sp?ywa?a po moim ciele. Jej d?onie pod??a?y za ni? w dĂ?. Dotar?a do pizdeczki, ktĂra te? zacz??a dok?adni my?. Masowa?a mnie i delikatnie dotyka?a moich ud. Zacz??am robi? si? bardzo podniecona. OdwrĂci?am si? do niej i zacz??y?my si? ca?owa?. D?ugo i nami?tnie. Woda sp?uka?a z nas ca?? pian?. Magna ukl?kn??a i wsun??a j?zyk do mojej szparki. Zacz??a dotyka? mojego ty?eczka a? wreszcie wsun??a tam jeden palec. G?o?no westchn??am i opar?am si? o ?ciank? prysznica. Ona podnios?a jedn? moj? nog? i opar?a j? o swoje ramie tak, aby mie? lepszy dost?p do mojej pizdeczki. Zacz??a mnie dok?adnie i ?apczywie liza?. Pie?ci?a mnie j?zykiem, ktĂry od czasu do czasu wbija? si? w moj? dziurk?. Jej palec, ktĂry tkwi? w moim ty?eczku zacz?? powoli pie?ci? moje wn?trze. Czu?am, ?e zaraz odp?yn?. Zacz??am g?o?no j?cze? i po chwili zala?a mnie fala orgazmu. Soki, ktĂre obficie wyp?ywa?y ze mnie ona dok?adnie zlizywa?a. Gdy ju? przesta?a wytar?y?my si? i wrĂci?y?my do ?Ă?ka.Szepn??a mi do ucha, ?e to nie koniec i chwyci?a wibrator. Wsun??a go jednym stanowczym ruchem i po?o?y?a si? w pozycji 69 na boku. Zacz??a mnie delikatnie posuwa? wibratorem a ja znĂw zacz??am j? liza?. Bawi?am si? jej pizdeczka. Ci?gn??am j? i gryz?am, ssa?am i g?aska?am. Wk?ada?am w ni? palce. Chcia?am sprawdzi?, co potrafi. W?o?y?am tam jeden palec, potem drugi i trzeci. By?a mi?ciutka, zaciska?a si? na moich paluszkach. Wsun??am czwarty. Ona zacz??a g?o?no j?cze?. Z rozkoszy i z lekkiego bĂlu. Chwile tak ja pie?ci?am, ale wyci?gn??am dwa palce w obawie, ?e zrobi? jej krzywd?.W??czy?a wibrator. Zacz??am odczuwa? silne podniecenie. Wierci?am si?. Czu?am jak li?e mnie i pie?ci j?zykiem a jednocze?nie wbija we mnie wibrator. W??czy?a drugi bieg i coraz mocniej by?am podniecona a moje soki p?yn??y po moich udach. Ona stara?a si? dok?adnie je zliza? ze mnie. By?o mi tak cudownie jak nigdy. Zacz??am j? coraz mocniej liza?. Im bardziej by?am podniecona tym mocniej liza?am jej wspania?? pizdeczk?. Wreszcie poczu?am jej orgazm i soki, ktĂre z niej wyp?ywa?y. Nie przerywanie liza?am j? nadal. Ona wi?a si? z rozkoszy i z bĂlu, ktĂry teraz przysparza? jej mĂj j?zyk. Ja mocno zacz??am ja gry?? a zbli?aj?cy orgazm sprawi?, ?e nie mog?am si? opami?ta?. Teraz podniecenie i lekki bĂl ogarnia? jej cia?o a moje ogarn?? wielki orgazm. Obie pad?y?my wyko?czone na ?Ă?ko.Sp?dzi?y?my ca?y weekend we dwie nie wychodz?c z domu. Od tego czasu cz?sto spotyka?y?my si?, aby si? kocha?. Magda kiedy? kocha?a si? z m??czyznami. Postanowi?y?my znale?? jak?? ofiar? ale o tym, kiedy indziej...Arturo25 jest nieaktywny  

Tagi do tematu: (20.03.07) Magda i mĂ³j pierwszy raz
mĂand#179j, magda, pierwszy, raz

Powinienieś zobaczyć też:

Podobne wątki do: (20.03.07) Magda i mĂ³j pierwszy raz
Wątek Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post / autor
Grzegorz Turnau & Magda Umer - Kołysanki czarna 908 Muzyka dla naszych milusińskich,bajki samograjki 0 02-01-2011 15:29
Ten pierwszy raz Mala_black_Angel Dowcipy 1 01-05-2010 11:22
Magda M. ZbyszekDioda [DOWNLOAD] Seriale 0 30-12-2008 11:36
Cycata Magda 2 d-u-s-z-e-k Opowiadania 0 14-01-2008 08:45
(26.02.07) Magda i jej mlodszy brat Arturo25 Opowiadania 0 26-02-2007 11:26


Narzędzia wątkuCzasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimization by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski support vBulletin
Copyright © Especiales.eu 2009 - 2019
Polecane strony